آگهی‌های مربوط به ویلا در سلمانشهر

فروش

فروش ویلا در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 162
متراژ زمین: ۶۸۴ متر مربع
زیربنا: ۱۶۶ متر مربع
قیمت‌کل: ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش آپارتمان نوساز ۸۰ متری در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 161
زیربنا: ۸۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۴۱۲ متری داخل شهرک نمک آبرود

شهر: نمك آبرود شماره‌آگهی: 160
متراژ زمین: ۴۱۲ متر مربع
قیمت‌کل: ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۳۵۰ متری در متل قو – خیابان دریاگوشه

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 159
متراژ زمین: ۳۵۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای لوکس و نوساز در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 158
متراژ زمین: ۲۵۰ متر مربع
زیربنا: ۲۳۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای سوپر لوکس و هوشمند در متل قو- شهرکی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 157
متراژ زمین: ۶۰۰ متر مربع
زیربنا: ۵۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۳۵۰ متری در متل قو – خیابان دریاگوشه

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 155
متراژ زمین: ۳۵۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش فوری یک قطعه زمین ۹۶۸ متری در کلار آباد- رو به روی شهرک بهشت

شهر: کلارآباد شماره‌آگهی: 154
متراژ زمین: ۹۶۸ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای لوکس و نوساز در متل قو – تیله کنار

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 153
متراژ زمین: ۳۵۰ متر مربع
زیربنا: ۲۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش فوری یک قطعه زمین ۳۰۰ متری در متل قو خیابان دریاگوشه-شهرکی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 152
متراژ زمین: ۳۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش دو قطعه زمین ۲۵۰ متری در نمک آبرود- ساحلی شهرکی

شهر: نمك آبرود شماره‌آگهی: 151
متراژ زمین: ۲۵۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۳۲۴ متری در متل قو-خیابان دریاگوشه-سند شاهنشاهی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 150
متراژ زمین: ۳۲۴ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش فوری یک قطعه زمین ۶۸۰ متری در متل قو – سند شاهنشاهی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 149
متراژ زمین: ۶۸۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش فوری یک قطعه زمین ۳۵۰ متری در متل قو- خیابان دریاگوشه

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 148
متراژ زمین: ۳۵۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه ویلای کلنگی در متل قو- خیابان دریاگوشه

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 147
متراژ زمین: ۶۳۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ۸۰۰ متر زمین تجاری- مسکونی در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 146
متراژ زمین: ۸۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش فوری یک قطعه زمین ۲۷۰ متری در متل قو – جیسا

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 144
متراژ زمین: ۲۷۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای لوکس در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 137
متراژ زمین: ۴۰۰ متر مربع
زیربنا: ۲۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش فوری ویلای نوساز در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 136
متراژ زمین: ۲۵۰ متر مربع
زیربنا: ۲۲۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش فوری ویلای نوساز ۱۳۰ متری در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 135
متراژ زمین: ۲۰۰ متر مربع
زیربنا: ۱۳۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان