آگهی‌های مربوط به ویلا در سلمانشهر

فروش

فروش فوری یک قطعه زمین ۹۶۸ متری در کلار آباد- رو به روی شهرک بهشت

شهر: کلارآباد شماره‌آگهی: 154
متراژ زمین: ۹۶۸ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای لوکس و نوساز در متل قو – تیله کنار

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 153
متراژ زمین: ۳۵۰ متر مربع
زیربنا: ۲۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش فوری یک قطعه زمین ۳۰۰ متری در متل قو خیابان دریاگوشه-شهرکی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 152
متراژ زمین: ۳۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش دو قطعه زمین ۲۵۰ متری در نمک آبرود- ساحلی شهرکی

شهر: نمك آبرود شماره‌آگهی: 151
متراژ زمین: ۲۵۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۳۲۴ متری در متل قو-خیابان دریاگوشه-سند شاهنشاهی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 150
متراژ زمین: ۳۲۴ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش فوری یک قطعه زمین ۶۸۰ متری در متل قو – سند شاهنشاهی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 149
متراژ زمین: ۶۸۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش فوری یک قطعه زمین ۳۵۰ متری در متل قو- خیابان دریاگوشه

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 148
متراژ زمین: ۳۵۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه ویلای کلنگی در متل قو- خیابان دریاگوشه

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 147
متراژ زمین: ۶۳۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ۸۰۰ متر زمین تجاری- مسکونی در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 146
متراژ زمین: ۸۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای مبله نوساز در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 145
متراژ زمین: ۴۵۰ متر مربع
زیربنا: ۳۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش فوری یک قطعه زمین ۲۷۰ متری در متل قو – جیسا

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 144
متراژ زمین: ۲۷۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای لوکس در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 137
متراژ زمین: ۴۰۰ متر مربع
زیربنا: ۲۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش فوری ویلای نوساز در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 136
متراژ زمین: ۲۵۰ متر مربع
زیربنا: ۲۲۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش فوری ویلای نوساز ۱۳۰ متری در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 135
متراژ زمین: ۲۰۰ متر مربع
زیربنا: ۱۳۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای لوکس و نوساز در متل قو- شهرکی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 134
متراژ زمین: ۳۰۰ متر مربع
زیربنا: ۲۳۷ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۲۰۰ متری در متل قو، تیله کنار-شهرکی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 133
متراژ زمین: ۲۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک واحد آپارتمان ۱۱۷ متری در متل قو – خیابان دریاگوشه

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 132
زیربنا: ۱۱۷ متر مربع
قیمت‌کل: ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای لوکس استخردار در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 131
متراژ زمین: ۳۰۰ متر مربع
زیربنا: ۲۸۵ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش فوری یک قطعه زمین ۳۴۱ متری در متل قو – شهرکی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 130
متراژ زمین: ۳۴۱ متر مربع
قیمت‌کل: ۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۳۵۸ متری در متل قو – خیابان دریاگوشه (سند شاهنشاهی)

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 127
متراژ زمین: ۳۵۷ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان