آگهی‌های مربوط به فروش زمین

فروش

فروش یک قطعه زمین ۷۰۰ متری در متل قو- خیابان دریاگوشه

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 187
متراژ زمین: ۷۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای لوکس در متل قو-شهرکی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 183
متراژ زمین: ۳۰۰ متر مربع
زیربنا: ۱۵۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای سوپر لاکچری و مدرن در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 175
زیربنا: ۴۰۷ متر مربع
قیمت‌کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای لوکس در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 174
زیربنا: ۲۱۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای لوکس در متل قو – دریاگوشه

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 173
متراژ زمین: ۳۵۰ متر مربع
زیربنا: ۳۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای لوکس در متل قو، خیابان دریاگوشه- شهرکی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 172
متراژ زمین: ۴۲۰ متر مربع
زیربنا: ۵۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۹۸۰ متری در متل قو-خیابان دریاگوشه

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 171
متراژ زمین: ۹۸۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۱۰۰۰ متری با بنای کلنگی در متل قو- خیابان آرا

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 170
متراژ زمین: ۱,۰۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای لوکس ۲۶۰ متری در متل قو- شهرکی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 167
متراژ زمین: ۲۶۰ متر مربع
زیربنا: ۱۹۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۴۵۰۰ متری در متل قو- سی سرا

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 168
متراژ زمین: ۴,۵۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلا در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 166
متراژ زمین: ۲۵۰ متر مربع
زیربنا: ۱۶۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای نوساز و کلید نخورده در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 165
متراژ زمین: ۲۵۰ متر مربع
زیربنا: ۱۵۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش فوری یک قطعه زمین ۲۶۵ متری در متل قو -تیله کنار

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 163
متراژ زمین: ۲۶۵ متر مربع
قیمت‌کل: ۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلا در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 162
متراژ زمین: ۶۸۴ متر مربع
زیربنا: ۱۶۶ متر مربع
قیمت‌کل: ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش آپارتمان نوساز ۸۰ متری در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 161
زیربنا: ۸۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۴۱۲ متری داخل شهرک نمک آبرود

شهر: نمك آبرود شماره‌آگهی: 160
متراژ زمین: ۴۱۲ متر مربع
قیمت‌کل: ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۳۵۰ متری در متل قو – خیابان دریاگوشه

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 159
متراژ زمین: ۳۵۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای لوکس و نوساز در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 158
متراژ زمین: ۲۵۰ متر مربع
زیربنا: ۲۳۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای سوپر لوکس و هوشمند در متل قو- شهرکی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 157
متراژ زمین: ۶۰۰ متر مربع
زیربنا: ۵۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۳۲۰ متری بر اصلی دریاگوشه- با مجوز تجاری

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 156
متراژ زمین: ۳۲۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان