آگهی‌های مربوط به دریاگوشه

فروش

فروش ویلای لوکس در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 222
متراژ زمین: ۶۰۰ متر مربع
زیربنا: ۳۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش واحد مسکونی در برج عظیم زاده-طبقه یازدهم

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 221
زیربنا: ۱۴۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ساحلی ۵۶۰۰ متری در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 220
متراژ زمین: ۵,۶۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۳۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای لوکس در متل قو-شهرکی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 219
متراژ زمین: ۵۴۰ متر مربع
زیربنا: ۴۷۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش زمین ۲۶۰۰۰ متری در کلاردشت-حسن کیف

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 218
متراژ زمین: ۲۶,۰۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش زمین ۴۵۰ متری در متل قو-خیابان دریاگوشه

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 217
متراژ زمین: ۴۵۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ساحلی ۴۰۰۰ متری در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 215
متراژ زمین: ۴,۰۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای لوکس در متل قو-شهرکی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 183
متراژ زمین: ۳۰۰ متر مربع
زیربنا: ۱۵۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش زمین با موقعیت تجاری-مسکونی در متل قو-خیابان دریاگوشه

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 60
متراژ زمین: ۴۶۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش زمین موقعیت تجاری مسکونی در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 34
متراژ زمین: ۳۹۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن و اجاره

رهن و اجاره آپارتمان در متل قو خیابان دریاگوشه

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 27
زیربنا: ۸۵ متر مربع
رهن: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش زمین در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 11
متراژ زمین: ۶۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش زمین در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 10
متراژ زمین: ۵۶۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان