آگهی‌های مربوط به املاک قو

فروش

فروش زمین ۴۰۰۰۰ متری در متل قو-تیله کنار

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 237
متراژ زمین: ۴۰,۰۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش باغ-ویلا در عباس آباد-محمد حسین آباد

شهر: عباس آباد شماره‌آگهی: 236
متراژ زمین: ۱,۳۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش زمین ۱۰۰۰۰ متری در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 235
متراژ زمین: ۱۰,۰۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش زمین ۱۰۵۰ متری در متل قو با موقعیت تجاری-مسکونی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 234
متراژ زمین: ۱,۰۵۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۱۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای لوکس و استخردار در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 233
متراژ زمین: ۲۹۰ متر مربع
زیربنا: ۲۵۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش زمین ۵ هکتاری در تنکابن

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 232
متراژ زمین: ۵۰,۰۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای ساحلی در شمال -پلاک اول دریا

شهر: نمك آبرود شماره‌آگهی: 231
متراژ زمین: ۶۰۰ متر مربع
زیربنا: ۴۶۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش زمین ۸۶۸ متری در متل قو-خیابان دریاگوشه

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 230
متراژ زمین: ۸۶۸ متر مربع
قیمت‌کل: ۵,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای لوکس، نوساز و استخردار در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 229
متراژ زمین: ۴۰۰ متر مربع
زیربنا: ۴۵۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای استخردار و نوساز در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 228
متراژ زمین: ۳۰۵ متر مربع
زیربنا: ۳۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای دوبلکس در متل قو-شهرکی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 226
متراژ زمین: ۲۸۰ متر مربع
زیربنا: ۱۶۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۹۵۰ متری در متل قو-شهرک دهکده شیرین

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 225
متراژ زمین: ۹۵۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش زمین ساحلی ۲۶۵۰ متری در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 61
متراژ زمین: ۲,۶۵۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای لوکس و نوساز در متل قو- شهرکی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 134
متراژ زمین: ۳۰۰ متر مربع
زیربنا: ۲۳۷ متر مربع
قیمت‌کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش زمین ۲۲۹ متری در متل قو-خیابان دریاگوشه

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 209
متراژ زمین: ۲۲۹ متر مربع
قیمت‌کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای لوکس و نوساز در متل قو – تیله کنار

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 153
متراژ زمین: ۳۵۰ متر مربع
زیربنا: ۲۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای لوکس در متل قو-شهرکی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 183
متراژ زمین: ۳۰۰ متر مربع
زیربنا: ۱۵۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای لوکس و استخردار در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 223
متراژ زمین: ۲۵۰ متر مربع
زیربنا: ۲۴۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای لوکس در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 222
متراژ زمین: ۶۰۰ متر مربع
زیربنا: ۳۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش واحد مسکونی در برج عظیم زاده-طبقه یازدهم

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 221
زیربنا: ۱۴۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان