جدیدترین آگهی‌‌های املاک

فروش

فروش دو قطعه زمین ۲۵۰ متری در نمک آبرود- ساحلی شهرکی

شهر: نمك آبرود شماره‌آگهی: 151
متراژ زمین: ۲۵۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۳۲۴ متری در متل قو-خیابان دریاگوشه-سند شاهنشاهی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 150
متراژ زمین: ۳۲۴ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش فوری یک قطعه زمین ۶۸۰ متری در متل قو – سند شاهنشاهی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 149
متراژ زمین: ۶۸۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش فوری یک قطعه زمین ۳۵۰ متری در متل قو- خیابان دریاگوشه

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 148
متراژ زمین: ۳۵۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه ویلای کلنگی در متل قو- خیابان دریاگوشه

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 147
متراژ زمین: ۶۳۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ۸۰۰ متر زمین تجاری- مسکونی در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 146
متراژ زمین: ۸۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای مبله نوساز در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 145
متراژ زمین: ۴۵۰ متر مربع
زیربنا: ۳۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش فوری یک قطعه زمین ۲۷۰ متری در متل قو – جیسا

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 144
متراژ زمین: ۲۷۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش فوری یک واحد آپارتمان یک خوابه ۷۰ متری در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 143
زیربنا: ۷۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای لوکس در متل قو – شهرکی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 142
متراژ زمین: ۲۵۰ متر مربع
زیربنا: ۲۱۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک واحد آپارتمان ۱۱۳ متری در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 141
زیربنا: ۱۱۳ متر مربع
قیمت‌کل: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای لوکس و نوساز در نمک آبرود

شهر: نمك آبرود شماره‌آگهی: 140
متراژ زمین: ۲۵۰ متر مربع
زیربنا: ۲۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۵۴۰ متری در متل قو- خیابان دریاگوشه با سند شاهنشاهی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 139
متراژ زمین: ۵۴۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای لوکس و نوساز در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 138
متراژ زمین: ۳۶۶ متر مربع
زیربنا: ۳۲۶ متر مربع
قیمت‌کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای لوکس در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 137
متراژ زمین: ۴۰۰ متر مربع
زیربنا: ۲۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلا در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 4
متراژ زمین: ۳۸۰ متر مربع
زیربنا: ۴۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش فوری ویلای نوساز در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 136
متراژ زمین: ۲۵۰ متر مربع
زیربنا: ۲۲۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش فوری ویلای نوساز ۱۳۰ متری در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 135
متراژ زمین: ۲۰۰ متر مربع
زیربنا: ۱۳۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای لوکس و نوساز در متل قو- شهرکی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 134
متراژ زمین: ۳۰۰ متر مربع
زیربنا: ۲۳۷ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۲۰۰ متری در متل قو، تیله کنار-شهرکی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 133
متراژ زمین: ۲۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جدیدترین ملک‌های اکازیون

  • 0
  • 4
  • 5,990