آگهی‌های مربوط به خرید ویلا

فروش

فروش ویلای مبله نوساز در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 145
متراژ زمین: ۴۵۰ متر مربع
زیربنا: ۳۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای لوکس در متل قو – شهرکی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 142
متراژ زمین: ۲۵۰ متر مربع
زیربنا: ۲۱۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای لوکس و نوساز در نمک آبرود

شهر: نمك آبرود شماره‌آگهی: 140
متراژ زمین: ۲۵۰ متر مربع
زیربنا: ۲۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای لوکس و نوساز در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 138
متراژ زمین: ۳۶۶ متر مربع
زیربنا: ۳۲۶ متر مربع
قیمت‌کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای لوکس در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 137
متراژ زمین: ۴۰۰ متر مربع
زیربنا: ۲۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش فوری ویلای نوساز در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 136
متراژ زمین: ۲۵۰ متر مربع
زیربنا: ۲۲۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش فوری ویلای نوساز ۱۳۰ متری در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 135
متراژ زمین: ۲۰۰ متر مربع
زیربنا: ۱۳۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای لوکس و نوساز در متل قو- شهرکی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 134
متراژ زمین: ۳۰۰ متر مربع
زیربنا: ۲۳۷ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای لوکس استخردار در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 131
متراژ زمین: ۳۰۰ متر مربع
زیربنا: ۲۸۵ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلا در متل قو – خیابان دریاگوشه با سند شاهنشاهی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 123
متراژ زمین: ۳۵۰ متر مربع
زیربنا: ۱۵۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش
فروخته شد!

فروش فوری ویلا در متل قو – خیابان دریاگوشه

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 122
متراژ زمین: ۳۵۰ متر مربع
زیربنا: ۱۸۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای نیمه کاره در متل قو – شهرکی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 118
متراژ زمین: ۴۲۰ متر مربع
زیربنا: ۴۰۶ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای دوبلکس و لوکس در متل قو – شهرکی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 115
متراژ زمین: ۳۵۰ متر مربع
زیربنا: ۲۵۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ۶ ویلای لوکس نوساز و استخردار در سی سنگان

شهر: نوشهر شماره‌آگهی: 114
متراژ زمین: ۴۰۰ متر مربع
زیربنا: ۲۵۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای لوکس استخردار در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 113
متراژ زمین: ۴۰۰ متر مربع
زیربنا: ۲۵۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش
فروخته شد!

فروش ویلای لوکس و نوساز در متل قو – شهرکی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 106
متراژ زمین: ۲۵۰ متر مربع
زیربنا: ۲۹۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش
فروخته شد!

فروش فوری ویلا نوساز در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 105
متراژ زمین: ۲۲۵ متر مربع
زیربنا: ۱۳۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای فوق لوکس در متل قو-شهرکی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 104
متراژ زمین: ۴۰۶ متر مربع
زیربنا: ۴۵۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

*فروش ویلا فول امکانات در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 102
متراژ زمین: ۲۵۰ متر مربع
زیربنا: ۱۷۴ متر مربع
قیمت‌کل: ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای دوبلکس دو خوابه در متل قو (سلمانشهر)

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 93
متراژ زمین: ۳۰۰ متر مربع
زیربنا: ۲۱۲ متر مربع
قیمت‌کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان