آگهی‌های مربوط به خرید ویلا

فروش
فروخته شد!

فروش ویلای ساحلی در متل قو -عباس آباد

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 125
متراژ زمین: ۳۴۰ متر مربع
زیربنا: ۲۵۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلا در متل قو – خیابان دریاگوشه با سند شاهنشاهی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 123
متراژ زمین: ۳۵۰ متر مربع
زیربنا: ۱۵۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش فوری ویلا در متل قو – خیابان دریاگوشه

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 122
متراژ زمین: ۳۵۰ متر مربع
زیربنا: ۱۸۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای نیمه کاره در متل قو – شهرکی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 118
متراژ زمین: ۴۲۰ متر مربع
زیربنا: ۴۰۶ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای دوبلکس و لوکس در متل قو – شهرکی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 115
متراژ زمین: ۳۵۰ متر مربع
زیربنا: ۲۵۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ۶ ویلای لوکس نوساز و استخردار در سی سنگان

شهر: نوشهر شماره‌آگهی: 114
متراژ زمین: ۴۰۰ متر مربع
زیربنا: ۲۵۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای لوکس استخردار در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 113
متراژ زمین: ۴۰۰ متر مربع
زیربنا: ۲۵۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای لوکس و نوساز در متل قو – شهرکی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 106
متراژ زمین: ۲۵۰ متر مربع
زیربنا: ۲۹۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش فوری ویلا نوساز در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 105
متراژ زمین: ۲۲۵ متر مربع
زیربنا: ۱۳۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای فوق لوکس در متل قو-شهرکی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 104
متراژ زمین: ۴۰۶ متر مربع
زیربنا: ۴۵۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

*فروش ویلا فول امکانات در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 102
متراژ زمین: ۲۵۰ متر مربع
زیربنا: ۱۷۴ متر مربع
قیمت‌کل: ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای دوبلکس دو خوابه در متل قو (سلمانشهر)

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 93
متراژ زمین: ۳۰۰ متر مربع
زیربنا: ۲۱۲ متر مربع
قیمت‌کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای لوکس ۳ خوابه در متل قو (سلمانشهر)

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 92
متراژ زمین: ۳۰۰ متر مربع
زیربنا: ۲۶۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای تریبلکس در کلارآباد

شهر: کلارآباد شماره‌آگهی: 89
متراژ زمین: ۳۵۰ متر مربع
زیربنا: ۳۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای ۴ خوابه لوکس در متل قو-شهرکی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 88
متراژ زمین: ۴۲۰ متر مربع
زیربنا: ۳۱۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای ساحلی در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 85
متراژ زمین: ۳۵۰ متر مربع
زیربنا: ۲۷۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای تریبلکس استخردار در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 82
متراژ زمین: ۳۵۰ متر مربع
زیربنا: ۶۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای لوکس در بهترین شهرک متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 71
متراژ زمین: ۴۲۰ متر مربع
زیربنا: ۲۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای نوساز در متل قو-سی سرا

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 70
متراژ زمین: ۲۵۰ متر مربع
زیربنا: ۲۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش فوری ویلای لوکس و نوساز در متل قو-شهرکی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 68
متراژ زمین: ۲۱۵ متر مربع
زیربنا: ۲۱۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان