آگهی‌های مربوط به اکازیون

فروش

فروش دو قطعه زمین ۲۵۰ متری در نمک آبرود- ساحلی شهرکی

شهر: نمك آبرود شماره‌آگهی: 151
متراژ زمین: ۲۵۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش فوری یک قطعه زمین ۶۸۰ متری در متل قو – سند شاهنشاهی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 149
متراژ زمین: ۶۸۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش فوری یک قطعه زمین ۳۵۰ متری در متل قو- خیابان دریاگوشه

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 148
متراژ زمین: ۳۵۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه ویلای کلنگی در متل قو- خیابان دریاگوشه

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 147
متراژ زمین: ۶۳۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۵۴۰ متری در متل قو- خیابان دریاگوشه با سند شاهنشاهی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 139
متراژ زمین: ۵۴۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۲۰۰ متری در متل قو، تیله کنار-شهرکی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 133
متراژ زمین: ۲۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش فوری یک قطعه زمین ۳۴۱ متری در متل قو – شهرکی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 130
متراژ زمین: ۳۴۱ متر مربع
قیمت‌کل: ۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۳۵۸ متری در متل قو – خیابان دریاگوشه (سند شاهنشاهی)

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 127
متراژ زمین: ۳۵۷ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای لوکس در متل قو- شهرکی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 58
متراژ زمین: ۴۰۶ متر مربع
زیربنا: ۴۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان