آگهی‌های مربوط به خرید زمین و باغ

فروش

فروش زمین ساحلی ۲۶۵۰ متری در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 61
متراژ زمین: ۲,۶۵۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۱۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش زمین ۲۲۹ متری در متل قو-خیابان دریاگوشه

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 209
متراژ زمین: ۲۲۹ متر مربع
قیمت‌کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ساحلی ۵۶۰۰ متری در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 220
متراژ زمین: ۵,۶۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۳۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش زمین ۲۶۰۰۰ متری در کلاردشت-حسن کیف

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 218
متراژ زمین: ۲۶,۰۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش زمین ۱۰۷۱۱ متری در متل قو-تیله کنار

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 216
متراژ زمین: ۱۰,۰۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲۶,۷۷۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۳۳۰ متری در متل قو-سلامت سرا، شهرک نیلوفر

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 214
متراژ زمین: ۳۳۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش زمین ۱۰۰۰ متری در شهرک امیردشت کلارآباد

شهر: کلارآباد شماره‌آگهی: 213
متراژ زمین: ۱,۰۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۷۰۰ متری در متل قو-شمس آباد

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 208
متراژ زمین: ۷۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۱۱۰۰ متری در متل قو-خیابان دریاگوشه

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 206
متراژ زمین: ۱,۱۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۹۳۸ متری- کاربری تجاری مسکونی در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 205
متراژ زمین: ۹۳۸ متر مربع
قیمت‌کل: ۵,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش زمین ۹۵۰ متری در متل قو-دهکده شیرین

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 203
متراژ زمین: ۹۵۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۸۰۴ متری در کلارآباد-شهرک کاکتوس

شهر: کلارآباد شماره‌آگهی: 199
متراژ زمین: ۸۰۴ متر مربع
قیمت‌کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۵۹۰ متری در متل قو-تیله کنار

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 198
متراژ زمین: ۵۹۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۶۰۰ متری در خیابان دریاگوشه

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 195
متراژ زمین: ۶۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۶۱۲ متری در متل قو-خیابان دریاگوشه

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 194
متراژ زمین: ۶۱۲ متر مربع
قیمت‌کل: ۲۹۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۷۰۰ متری در متل قو- خیابان دریاگوشه

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 187
متراژ زمین: ۷۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۹۸۰ متری در متل قو-خیابان دریاگوشه

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 171
متراژ زمین: ۹۸۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۱۰۰۰ متری با بنای کلنگی در متل قو- خیابان آرا

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 170
متراژ زمین: ۱,۰۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش دو قطعه زمین ۳۵۰ متری در متل قو- ورودی تیله کنار

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 169
متراژ زمین: ۳۵۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش
فروخته شد!

فروش یک قطعه زمین ۴۱۲ متری داخل شهرک نمک آبرود

شهر: نمك آبرود شماره‌آگهی: 160
متراژ زمین: ۴۱۲ متر مربع
قیمت‌کل: ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان