آگهی‌های مربوط به خرید زمین و باغ

فروش

فروش فوری یک قطعه زمین ۳۰۰ متری در متل قو خیابان دریاگوشه-شهرکی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 152
متراژ زمین: ۳۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش دو قطعه زمین ۲۵۰ متری در نمک آبرود- ساحلی شهرکی

شهر: نمك آبرود شماره‌آگهی: 151
متراژ زمین: ۲۵۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۳۲۴ متری در متل قو-خیابان دریاگوشه-سند شاهنشاهی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 150
متراژ زمین: ۳۲۴ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش فوری یک قطعه زمین ۶۸۰ متری در متل قو – سند شاهنشاهی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 149
متراژ زمین: ۶۸۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش فوری یک قطعه زمین ۳۵۰ متری در متل قو- خیابان دریاگوشه

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 148
متراژ زمین: ۳۵۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه ویلای کلنگی در متل قو- خیابان دریاگوشه

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 147
متراژ زمین: ۶۳۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ۸۰۰ متر زمین تجاری- مسکونی در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 146
متراژ زمین: ۸۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش فوری یک قطعه زمین ۲۷۰ متری در متل قو – جیسا

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 144
متراژ زمین: ۲۷۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۵۴۰ متری در متل قو- خیابان دریاگوشه با سند شاهنشاهی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 139
متراژ زمین: ۵۴۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۲۰۰ متری در متل قو، تیله کنار-شهرکی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 133
متراژ زمین: ۲۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش فوری یک قطعه زمین ۳۴۱ متری در متل قو – شهرکی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 130
متراژ زمین: ۳۴۱ متر مربع
قیمت‌کل: ۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۳۵۸ متری در متل قو – خیابان دریاگوشه (سند شاهنشاهی)

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 127
متراژ زمین: ۳۵۷ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش زمین ۲۱۰۰۰ متری در شهرک نمک آبرود

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 124
متراژ زمین: ۲۱,۰۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۲۳۰۰ متری قابل تفکیک در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 121
متراژ زمین: ۲,۳۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۲۸۰ متری در متل قو – خیابان توسکا

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 120
متراژ زمین: ۲۸۰ متر مربع
فروش

فروش یک قطعه زمین ۵۰۰ متری در متل قو -خیابان قشقایی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 119
متراژ زمین: ۵۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۳۰۰ متری با ۱۷۰ متر جواز ساخت در کلار آباد

شهر: کلارآباد شماره‌آگهی: 116
متراژ زمین: ۳۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش دو قطعه زمین ۵۰۰ متری در متل قو- جنگلی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 111
متراژ زمین: ۵۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ۱۲ قطعه زمین ۴۵۰ متری در متل قو-جنگلی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 110
متراژ زمین: ۴۵۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش فوری یک قطعه زمین ۳۷۶ متری در متل قو- شهرکی- با بنای احداثی قدیمی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 109
متراژ زمین: ۳۷۶ متر مربع
قیمت‌کل: ۱,۳۵۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان