جدیدترین آگهی‌‌های املاک

فروش

فروش ویلای لوکس در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 222
متراژ زمین: ۶۰۰ متر مربع
زیربنا: ۳۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش واحد مسکونی در برج عظیم زاده-طبقه یازدهم

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 221
زیربنا: ۱۴۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ساحلی ۵۶۰۰ متری در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 220
متراژ زمین: ۵,۶۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۳۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای لوکس در متل قو-شهرکی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 219
متراژ زمین: ۵۴۰ متر مربع
زیربنا: ۴۷۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش زمین ۲۶۰۰۰ متری در کلاردشت-حسن کیف

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 218
متراژ زمین: ۲۶,۰۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش زمین ۴۵۰ متری در متل قو-خیابان دریاگوشه

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 217
متراژ زمین: ۴۵۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش زمین ۱۰۷۱۱ متری در متل قو-تیله کنار

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 216
متراژ زمین: ۱۰,۰۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲۶,۷۷۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ساحلی ۴۰۰۰ متری در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 215
متراژ زمین: ۴,۰۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۳۳۰ متری در متل قو-سلامت سرا، شهرک نیلوفر

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 214
متراژ زمین: ۳۳۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش زمین ۱۰۰۰ متری در شهرک امیردشت کلارآباد

شهر: کلارآباد شماره‌آگهی: 213
متراژ زمین: ۱,۰۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ویلای لوکس استخردار در متل قو-شهرکی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 210
متراژ زمین: ۲۵۰ متر مربع
زیربنا: ۳۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش زمین ۲۲۲ متری در متل قو-خیابان دریاگوشه

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 209
متراژ زمین: ۲۲۲ متر مربع
قیمت‌کل: ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۷۰۰ متری در متل قو-شمس آباد

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 208
متراژ زمین: ۷۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش فوری ویلای لوکس و استخردار در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 207
متراژ زمین: ۶۵۰ متر مربع
زیربنا: ۵۳۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۱۱۰۰ متری در متل قو-خیابان دریاگوشه

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 206
متراژ زمین: ۱,۱۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۹۳۸ متری- کاربری تجاری مسکونی در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 205
متراژ زمین: ۹۳۸ متر مربع
قیمت‌کل: ۵,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش فوری مغازه ۳۰ متری در برج عظیم زاده متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 204
زیربنا: ۳۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش زمین ۹۵۰ متری در متل قو-دهکده شیرین

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 203
متراژ زمین: ۹۵۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۸۰۴ متری در کلارآباد-شهرک کاکتوس

شهر: کلارآباد شماره‌آگهی: 199
متراژ زمین: ۸۰۴ متر مربع
قیمت‌کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۵۹۰ متری در متل قو-تیله کنار

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 198
متراژ زمین: ۵۹۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جدیدترین ملک‌های اکازیون

  • 0
  • 20
  • 10,649